Архитект Никола Петков е роден на 4 януари 1924 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висшето  в Държавна политехника – София. Цялата му трудова и творческа  дейност преминава в Регионална проектантска организация – Видин, където се и пенсионира през 1984 г.

С  името на арх. Никола Петков във Видин са свързани проектите на жилищен комплекс „Георги Димитров“ /днес „Стефан Стамболов“/, Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Видинската поща, жилищен комплекс „Тодор Петров“ /днес „Съединение“/ и жилищните блокове наречени „Локомотив“.

Той е съпруг на емблематичната видинска учителка по математика  Елисавета Жекова и баща на доц. д. н. инж. Красимира Николова Петкова /виж отделна статия/.

Арх. Никола Петков умира на 16 февруари 1992 г.