Архитект Никола Петков е роден и работил във Видин.