Роден е във Видин. Бил е учител. Увличал се е по философията  и идеологията на радикал-демократическата партия.

     Редактор на сп.“Праг“ през 1898г.