Публицистът и редакторът Никола Петков е роден във Видин през 1871 г. Бил е учител и председател на читалище „Цвят“ /1903-1907, 1909-1912/. Доктор на философските науки. Увличал се е по философията  и идеологията на радикал-демократическата партия.

Никола Петков е бил редактор на сп.“Праг“ през 1898 г., където е публикувал статии с просветителски и нравственоетичен характер.

Умира във Видин през 1913 г.