Николай Асенов Асенов е роден на 30 юни 1948 г. във Видин. Той е пето поколение видинлия, а родителите му са с дълбоки родови корени – майка му от Македония, а баща му от Свищов. Средното си образование завършва в Техникума по механоелектротехника “Коста Йорданов” – Видин, а висше в МЕИ “Вл.И. Ленин” – София. Работи като инженер и администратор в местни селскостопански и промишлени предприятия. В периода 1981 – 1990 г. последователно е редактор, зав. отдел и отговорен секретар на окръжния вестник “Червено знаме” – Видин. От 13 август 1991 г. създава, ръководи, редактира и списва в. “Видин”.

Николай Асенов сътрудничи на в. “Народна младеж” още от ученическите и студентските си години. Има и стотици журналистически и публицистични статии и материали както във в. “Червено знаме”, така и във в. “Видин”. Паралелно със собствения си вестник подготвя и издава  вестниците – “Земеделски календар”, “Север”, “Видински банкер”, “Екстур”, “Белоградчик”, “Димово”, “Грамада”, “Ново село”, “Макреш”, “Брегово”, “Бойница”, “Чупрене” и др. Под неговата редакция, съавторство и оформление излизат и десетки алманаси от поредицата “Гражданите на Видин”, посветени на бележити годишнини и събития, а издателство “Видин” публикува творбите на не един видински поет, писател или краевед.

По повод на 30 – та годишнина на в. “Видин” през 2021 г. излезе изключително ценния сборник  “Гражданите на Видин”.