Роден е през 1861 г. в с. Големаново. Самодеен народен певец. Сред записите от български фолклористи на негови песни по-популярни са – „Похвали се малка мома“, „Залиби Рада два любовника“, „Петлите пеят на саминяло“ и др.