Родена е през 1890 г. в с. Боровица. Самодейна народна певица, чиито песни са публикувани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита. Част от тях са – “Тъмен се облак зададе”, “Айде, слънце зайде”, “Синко, Стояне, Стояне” и др.