Единственото, което се знае за арх. М. Янков е, че негов е проекта за една от емблематичните сгради във Видин на Българската народна банка, в която днес е настанен Административен съд – Видин.