Областен архитект на Видин. Автор на проектите на Топ капия, Пазар капия и Телеграф капия. В хроника е записано, че „бил изкусен в геометрията“.