Архитект Мустафа ага е бил областен архитект на Видин. Името му се среща и като Гезер Мустафа, с уточнението, че е унгарски/австрийски инженер/архитект, приел исляма. Автор е на проектите на Топ капия, Пазар капия и Телеграф капия, както и отговарящ за строителството на крепостната система на гр. Видин през периода 1704-1735 г. В хроника е записано, че „бил изкусен в геометрията“.

На снимката е Топ капия, която е била крепостна порта към пристанището, а днес е вход към дунавския плаж на Видин.