Роден е във Видин. Висшето си образование завършва в Мюнхен през 1905 г., специалност “Архитектура”. Архитект при главна дирекция на БДЖ. 

Член на Българското инженерно-архитектно дружество от 1907 г.