Актьорът Мойсей Събев е роден на 25 февруари 1904 г. в гр. Карлово. Бил е актьор в театрите в Пловдив, Габрово и други провинциални театри, както и в София. От 1 януари 1938 г. Видинският театър става професионален и от същата година до 1941 г. Мойсей Събев е в неговата актьорска трупа, в която личат още имената на   Петя Герганова, Георги Попов, Вера Попова, Елена Балабанова, Иван Георгиев-Пепеляша и съпругата му Ангелина Георгиева /виж отделни статии/. Чести гости за участие в постановките са Георги Стаматов, Георги Донев, Иван Димов.

Мойсей Събев е документирано, че изпълнява ролята на министър-председателя в унгарската комедия „Депутат“.

По време на пребиваването си във Видин е избиран и за секретар на Туристическо дружество „Бонония“.

Негов син е режисьорът Минчо Мойсеев Събев.

Мойсей Минчев Събев умира през м. февруари 1979 г. в София.