Архитект Младен Петърчев е роден през 1914 г. във Видин, но родовият му корен е от с. Иново. Висшето си образование е завършил в Германия. Бил директор на Окръжна строителна организация и на Районна проектантска организация – Видин.