Бил е директор на Окръжна строителна организация и на Районна проектантска организация – Видин.