Архитект Младен Петърчев е роден през 1914 г. във Видин. Бил директор на Окръжна строителна организация и на Районна проектантска организация – Видин.