Младена Игнатова е родена през 1856 г. в с. Горни Лом. Една от първите записани народни певици, самодейки. Нейни песни са включени в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“. Сред тях са – „Деверко, йокато перо, продаваш ли га?, „Хубава била Мария“, „Повървели су черни татаре“ и др.