Родена е през 1856 г. в с. Горни Лом. Една от първите записани народни певици, самодейки. Нейни песни са включени в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”. Сред тях са – “Деверко, йокато перо, продаваш ли га?, “Хубава била Мария”, “Повървели су черни татаре” и др.