Публицистът, сценаристът и хумористът Мирослав Александров е роден в с. Тияновци.