Мария Василева е родена през 1906 г. в с. Средогрив. Народна певица. Нейни песни са записани от известни български фолклористи. Най-популярни са – „Колю си Радка думаше“, „Змей любовник“ и „Защо ѝ тънка снагата и ѝ е дълга косата“.