Актриса във Видинския драматичен театър “Владимир Трандафилов”. Изиграла е десетки роли на видинската сцена, сред които са – Анастасия Ефремова в “На добър час” /1967/ от Виктор Розов, режисьор Велко Йорданов /виж отделна статия/, Силви в “Разсъмване” от Константин Колев, режисьор  Атанас Димитриев /виж отделна статия/, майката в “Цената на доверието” /1970/ от Климент Цачев, режисьор Атанас Димитриев, Арина Пантелеймоновна в “Женитба” /1970/ от Н.В. Гогол, режисьор Павел Павлов, Сиен в “Хайде, душко, убий ме” /1980/ от Азис Несим, лисицата Елвира в “Приключения опасни на герои сладкогласни” /1987/ от Недялко Йорданов, режисьор Атанас Димитриев и много други.