Актриса във Видинския драматичен театър “Владимир Трандафилов”. Играе в пиесите “Хайде, душко, убий ме” /1980/  от  Асис Несин, “Любовно биле мандрагора”/1993/ от Николо Макиавели и др.