Роден е в с. Буковец. Дългогодишен музикант във военен духов оркестър.Ръководител на духови оркестри и на ученическия духов оркестър с мажоретен състав към ОУ “Хр.Ботев“ в с. Буковец.