Педагогът, музикантът, общественикът и журналистът Лазар Филков Лазаров е роден в с. Букойчане, Кичевска околия, Македония на 15 септември 1982 г. Семейството му е подложено на репресии от албански разбойници и се преселва във Видин, където Лазар завършва средното си образование. Висше образование завършва Женева, Швейцария, специалност „Естествени науки“ и след завръщането си в България 9 години учителства в различни населени места в страната. През 1924 г. е назначен за учител по естествена история в Девическата гимназия „Антим I“ с допълване на часове във Видинската мъжка гимназия „Цар Симеон Велики“, където преминава целият му останал педагогически стаж. През учебните 1941/42 г. и 1942/43 г. е и директор на гимназията, но е уволнен по донесения на отец Паладий и видинския митрополит Неофит, с мотива че покровителства учители и ученици, участващи или симпатизиращи на антифашистката съпротива.

Лазар Филков е запален музикант и е сред учредителите и един от най-активните изпълнители във формациите на дружество „Китара“, като често пъти е и конферансие и декламатор, участва и в благотворителните представления на театрално дружество „Вида“, македонското дружество „Гоце Делчев“ и др. Той е един от най-дългогодишните членове и активисти на читалище „Цвят“ и туристическо дружество „Бонония“. Организатор е и на голям брой екскурзии до Белоградчик, Магурата, Раковишкия манастир и на ученическите колонии в местността „Св. Петър“. Включва се и в Комитета за културно издигане на Видин и Видинския край.

Той е основоположник на музейната сбирка по естествена история във Видинската гимназия, с раздели по хербарии, голям брой стъкленици с дунавски риби и влечуги, препарирани животни и т.н. Той е и един от първите пещерняци в България и първият във Видинския край. Изявява се и като един от първите еколози, заедно с д-р Бърни Бончев /виж отделна статия/ ратуват за хигиената на града, залесяването, паркостроителството, борбата с маларията, благоустрояването, водоснабдяването и канализацията.

Богата е и извънкласната и общественополезна дейност на Лазар Филков – изнася множество лекции и беседи, автор е на множество статии в авторитетното списание „Природа“ и списанията „Ловец“ и „Турист“,  както и във видинския вестник „Просвета“, като както сбирката му по естествена история, така и публикациите му са онагледявани богато с рисунките на колегата му от гимназията и основоположник на Видинския археологически музей Васил Атанасов /виж отделна статия/. Статиите му в сп. „Природа“ са се ползвали с популярността на публикациите на проф. д-р Асен Златаров и Рафаил Попов.

Вече в напреднала възраст  /1950/ той е ангажиран за директор на Фабрично-заводската школа към завода за помпи „Металик“, която се превръща в ковачница на десетки младежи и девойки за стругари, фрезисти, монтьори, леяри и шлосери.

Сред стотиците възпитаници на Лазар Филков са и явно силно повлияни от неговия пример учителя Александър Джонов, проф. Христо Георгиев Спасов /виж отделна статия/, проф. Петър Полдиев Коларов /виж отделна статия/ и собствения му син доц. д-р Тома Лазаров Филков /виж отделна статия/ – ръководител на сектор „Дерматология и венерология“ в Медицински университет – Плевен.

През учебната 1938/39 г. е награден с царския орден „Гражданска заслуга“.

Умира през 1957 г. в София.