Роден е на 28 август 1927 г. в с. Градец. От дете се изявява музикално, свири на окарина, пее в училищния хор и се изявява със солови изпълнения на популярни песни, барабанчик е на учили-щето. Още през 1943 г. е приет като ученик-музикант във военния духов оркестър на Трети Бдин-ски полк с тогавашен капелмайстор Борислав Михайлов/виж отделна статия/. Първоначално сви-ри на флейта, но след това усвоява обоя, кларинета и саксофона. От 1947 г. свири на обой в сим-фоничния оркестър към читалище “Цвят”, а на прослушването на кандидатите за музиканти в ор-кестъра композиторът Петко Стайнов, който е председател на журиращата комисия лично му бла-годари. През следващите години Кръстьо Туфишев  работи в оркестъра на Българското национал-но радио и посещава обучителни курсове в Българската музикална консерватория. През периода 1964 – 65 г. е на специализация в Прага. От 1966 г. до 1974 г. е обоист в Националната опера на Еги-пет в столицата Кайро и преподавател по обой в Египетската консерватория. От 1976 г. до 1979 г. е на работа в Техеранската филхармония, Иран и също преподава в консерваторията, където обуча-ва 18 студенти. След 1979 г. се завръща във Видин и е солист на Видинската  филхармония до своето пенсиониране.

Кръстьо Туфишев се изявява и като общественик. Два мандата след 1989 г. е общински съвет-ник от БСП, член е на настоятелството на читалище “Цвят” и на различни инициативни комитети. Дълги години е председател на Клуба на пенсионерите.

Носител е на първа и втора степен на орден “Св.св. Кирил и Методий”, на Златен орден на труда и медал на Съюза на музикалните дейци в България, лауреат е на международни конкурси и е удостояван с грамоти на различни музикални празници и събития.

Почетен гражданин на Видин от 2005г.