Журналистът Крум Джунински е роден през 1933 г. в гр. Димово, където завършва и средното си образование. Веднага след отбиване на военната си служба заминава за СССР с бригада за разработване на целините, където работи в продължение на 7 години. В този период е ангажиран за кореспондент на Българското национално радио и периодично изпраща свои очерци и информации за работата на българската и интернационалните групи по строителните обекти. След завръщането си в България, до своето пенсиониране през 1993 г., неотменно е кореспондент на БНР за Видински окръг, предавайки стотици радио новини за хората и живота във Видинско.