Роден е в с. Арчар. Бил е актьор във Видинския драматичен театър.