Роден е на 24 юли 1869 г. в с.Старопатица. Завършва Садовското земеделско училище и следва агрономство в Чехия и Германия. Завръщайки се в България работи като учител и директор на земеделските училища в Плевен, Пазарджик и с. Куцина, Търновско. Един от основателите на Български земеделски народен съюз. Бил е главен инспектор в Министерството на земеделието. Основател и пръв председател на читалището в кв. „Овча купел“ – София.

Коста Илиев е бил народен преставител в Народното събрание /1919-1923/ и председател на бюджетната комисия.

Редактор е на сп. „Земеделски преглед“ и автор е на брошури по селскостопанските въпроси. Сътрудничи и на Димитър Подвързачов при издаването на в „Оранжево знаме“.

Арестуван е през 1925 г. и е обявен за безследно изчезнал.