Коста Илиев Илиев е роден на 24 юли 1869 г. в с. Старопатица. Средното си обрзование завършва в Садовското земеделстко училище, а висше в Чехия и гр. Мюнхен,Германия по агрономство. След завръщането си в България е учител и директор на земеделските училища в Плевен, където негов ученик е бъдещият министър-председател и лидер на БЗНС Александър Стамболийски, в Пазарджик и в с. Куцина, Търновско.

Коста Илиев е един от основателите и ръководителите на регионално и национално ниво на Българския земеделски народен съюз и след 1921 г., когато БЗНС поема управлението на страната  е главен инспектор в Министерсевото на земеделието и народен представител от Кулска околия в ХХ-то Народно събрание /от м.април до м.юни 1923 г./ и председател на бюджетната комисия. Той е  основател и пръв председател на народното читалище в кв. „Овча купел“ – София.

Автор е на брошури по селскостопански въпроси, редактор на сп. „Земеделски преглед“ и редовен сътрудник с разнообразни публикации на редактирания от Димитър Подвързачов в. „Оранжево знаме“- орган на БЗНС.

Коста Илиев е арестуван през 1925 г. и обявен за безследно изчезнал.