Скулпторът Константин Чапкънов е роден в София. Син е на Снежана Чапкънова /виж отделна статия/ и на големия скулптор проф. Георги Чапкънов. Константин е завършил Националната художествена академия, специалност „Скулптура“ и е автор предимно на малка пластика, като използва различни материали и стилове на художествено претворяване. Заедно с баща си изработваха паметника на Васил Левски за гр. Троян, но поради заболяването на Чапа, проектът остава нереализиран.

На снимката е заедно с майка си Снежана Чапкънова.