Кана Семкова е родена в с. Раковица. Трудовият ѝ стаж започва като дружинен ръководител и общественик в гр. Кула. Била е журналист и заместник главен редактор на в. „Червено знаме“ във Видин, а след преместването на семейството ѝ в София, работи във в. „Работническо дело“ и още няколко национални вестници и списания.

Кана Семкова е майка на проф. Йорданка Велкова Семкова – Панамска /виж отделна статия/.