Кана Семкова е била журналист и заместник главен редактор на в. „Червено знаме“ във Видин.