Роден е във Видин. Възпитаник на СУ”Св.св. Кирил и Методий”, където учи в паралелка с усилено изучаване на изобразително изкуство. Негови учители са Веселин Маринов – Нацин и Чавдар Петров. Използва самобитна техника на животописане, предпочитайки маслените бои.

Йохан Радев има две самостоятелни изложби в Художествена галерия “Никола Петров”/ 2009 и 2013 г./ и множество участия в сборни експозиции и колективни изложби. Видинската художествена галерия притежава няколко негови творби.