Журналистът Йосиф Барух е роден на 22 април 1921 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската мъжка гимназия и записва право в СУ “Св. Климент Охридски“, но е изключен за антифашистка дейност и е вътворен в еврейски трудов лагер. След 1944 г. завършва СУ, специалност „Журналистика“. Работил е като секретар на ГК на БКП-Видин и главен редактор на в. “Видинска правда“ /1949-1950/, след което преминава на работа във в. „Отечествен фронт“. След 1958 г. до пенсионирането си е преподавател по журналистика в Софийския университет.

Заслужил деятел на културата.

Йосиф Барух умира през 1984 г. в София.