Ставрофорен иконом Йордан Василев е роден на 16 януари 1951 г. в с. Добри дол. Завършва ветеринарна медицина и Духовна академия в София. Свещенослужител в Пловдивска, Врачавска и Видинска епархии.

Изследователските му интереси са в областта на историята на Българската православна църква, нейните архиереи и свещенослужители. Има десетки публикации на църковно-историческа, обществена и военноисторическа тема в научни и периодични издания. Основава и редактира сп. “Възраждане”/2001-2005/ в Пловдив и е бил гл. редактор на сп. “Родно православие”/2008-2009/ в София.

Член е на Съюза на българските писатели.

Автор е на книгите – “Старозагорска епархия и нейните архиереи”/1998/, “Летописи за Видинска епархия”/1999/, “Нюйорски митрополит Андрей. Възпоменателен сборник”в съавторство/2002/, “Социалната, благотворителна и добротворна дейност на Българската православна църква 1915-1950 г.”/2005/, “Църковно-исторически календар”/2006, 2007, и 2008/, “Пловдивский митрополит Борис. Възпоменателен сборник”/2009/, “Видинский митрополит Неофит. Живот, дело, преживяно, сътрудници”/2010/, “Храм Св. Царе и Равноап. Константин и Елена”- гр. Димово/2011/, “Добридолски манастир “Св. Троица”/2013/, “Клисурски манастир “Св.св. Кирил и Методий”/2014/.