Роден е във Видин. Участник в екипа извършил един от най-прецизните преводи на библията през 1813-1815 г. във Виена.