Архитект Илия Траянов е автор на проекта на Видинската дизелова електроцентрала /1926/ и на проекта на паметника в Руските гробища /1944/.