Роден е на 10 септември 1937 г. в с. Видбол/днес гр. Дунавци/, но детските си години прекарва в с. Буковец, където завършва и основното си образование. Средно образование завършва във Видинската гимназия с отличен успех. Трудовия си стаж започва през 1959 г. като тютюноработник след като е приет за студент-задочник в Аграрния факултет на Софийския университет, специалност “Агрономство”. По време на задочното си следване работи на агрономска длъжност в ТКЗС-Бойница и като завеждащ отдел “Селска младеж” в ГК на ДКМС – Видин. През 1964 г. завършва висшето си образование и е назначен за технолог в Тютюневия комбинат. Последователно работи като служител в управление “Земеделие” при ОНС-Видин и “Сортови семена” и като агроном в АПК-Дунавци, комплексна бригада с. Буковец. От 1984 г. до пенсионирането си през 1997 г.  е специалист в “Растителна защита” и фитосанитарен контрол на ГКПП “Връшка чука”.

Интересите му към литературата и литературното творчество се оформят още в детските и юношеските му години, но първата си книга “Кой уби Александър” пише в продължение на  4 години  и издава през 2001 г. Следват “Победиха и смъртта”/2006/, “Да посрещнеш апостоли”/2010/ и “Всеоръжието. Разкази”/2017/. Всичките му книги са издадени със собствени средства и екземпляри от тях са предоставени на Регионална библиотека и Държавен архив, както и на близки и приятели.

Набрани, но неиздадени са още 8 книги – 2 сборника с новели и 5 романа на историческа и съвременна тематика.

С прякора Риджо е наречен от съучениците си в гимназиалния курс.