Журналистът Илия Гочев е роден през 1920 г. в с. Извор. Бил е главен редактор на в. “Червено знаме“ от 1959 г. до 1979 г.

Умира през 1984 г. във Видин.

За повече информация виж ДА-Видин, Ф 988.