Журналистът Изидор Соломонов е роден през 1921 г. във Видин. Бил е завеждащ „Икономически отдел“ и зам. главен редактор на в „Отечествен фронт“. Един от създателите, заедно с Валери Таджер и Давид Елазар, на Еврейския отечествен фронт. През 1973 г. е поставен под наблюдение на Държавна сигурност за връзки с граждани на капиталистическите страни и коментари на отделни икономически и политически въпроси с нездрави позиции.

Изидор Соломонов е автор на книгата „Процесът Адолф-Хайнц Бекерле и някои изводи от него“ /1980/

Той е баща на журналиста Жан Изидоров Соломонов /виж отделна статия/.