Роден е през 1898 г. във Видин. Следва обществени науки във Виена и защитава докторска дисертация, която третира ролята на евреите в търговията, части от която публикува и в България. През 1929 г. основава ционистка левица и „Поале цион“ у нас. Бил е главен редактор на двумесечното списание “Еврейска трибуна“/1925-1929/.