Иван Бараков е бил журналист във в.“Червено знаме. Занимавал се е и с издателска дейност.