Бил е журналист във в.“Червено знаме. Занимавал се е и с издателска дейност.