Фотограф-художникът Иван Петков Лилков е роден на 11 март 1927 г. в с. Бранковци. Брат е на проф. кфн полк. Тодор Петков Лилков /виж отделна статия/. Основното си образование Иван Лилков завършва в родното си село, а средно в Кулската гимназия. През периода 1951 – 1954 г. е офицер в Българската народна армия, а през следващите две години е инструктор в Околийския комитет на БКП в гр. Кула. От 1956 г. до 1959 г. е литературен сътрудник във в. „Победен зов“ – Кула, а от 1960 г. до 1969 г. е фоторепортер на в. „Червено знаме“ – Видин. След 1985 г. е на свободна практика. Сътрудничи с фотоматериали на Фотопропаганда, читалище „Цвят“- Видин, централни и местни ежедневници и периодични издания.

На 24 август 1974 г. Комитетът по печата го удостоява със званието „Фотограф – художник“.

Иван Лилков е награждаван многократно на национални и местни фотоизложби и фотоконкурси и е носител на златен медал от IV-я Републикнски фестивал на художествената самодейност и IV-тата Републиканска спартакиада.

Умира на 17 май 1993 г. във Видин.

За повече информация виж ДА-Видин, Ф-1207, където са предоставените от него и наследниците му 223 архивни единици, повечето от които са снимки, отразяващи широк спектър от обществено-политическия и културен живот на Видинска област.