Иван Лилков е роден на 11 март 1927 г. в с. Бранковци. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Кулската гимназия.През периода 1951 – 1954 г. е офицер в Българската народна армия, а през следващите две години е инструктор в Околийския комитет на БКП в гр. Кула. От 1956 г. до 1959 г. е литературен сътрудник във в. “Победен зов” – Кула, а от 1960 г. до 1969 г. е фоторепортер на в. “Червено знаме” – Видин. Сътрудничи с фотоматериали на Фотопропаганда, читалище “Цвят”- Видин, централни и местни ежедневници и периодични издания.

На 24 август 1974 г. Комитетът по печата го удостоява със званието “Фотограф – художник”.

Иван Лилков е награждаван многократно на национални и местни фотоизложби и фотоконкурси и е носител на златен медал от IV-я Републикнски фестивал на художествената самодейност и IV-тата Републиканска спартакиада.

Умира на 17 май 1993 г. във Видин.

За повече информация виж ДА-Видин, Ф-1207.