Роден е във Видин. Журналист и издател. Редактор на в.“Бдински новини“/1924/, в.“Бдински глас“/1925-29/ и в.“Бдинска заря“