Роден е във Видин. Журналист и издател. Редактор на в.“Бдински новини“ /1924/, в.“Бдински глас“ /1925-29/ и в.“Бдинска заря“. Той е сред основателите на Българо-съветското дружество във Видин през 1941 г. редом с Георги Попандреев, д-р Бърни Бончев /виж отделна статия/, Вълчо Даскалов /виж отделна статия/ и др.