Зоя Младенова е родена на 8 декември 1958 г. във Видин. Средното си образование завършва в ТИХ „Проф. Асен Златаров“ – Видин и продължава образованието си в Института за културно-просветни кадри в гр. Благоевград, а висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Начална педагогика“. Дълги години е учител в СОУ „Любен Каравелов“, но емигрира в чужбина. От няколко години отново е учител в същото училище.

Зоя Младенова е печатала свои разкази в местни издания.

На снимката вдясно е Зоя Младенова, която получава приза „Златен рог“, изработен от скулптура Ставри Калинов  /виж отделна статия/ на Туристическо дружество „Бонония“- Видин за 2020 г. за дългогодишна и ползотворна дейност в областта на екологията.