Жан Изидоров Соломонов е роден на 19 юли 1956 г. в София, но коренът му е от Видин. Баба му Жанет Мордекай Пинкас е по-голяма сестра на Жул Паскин /виж отделна статия/. Баща му Изидор Соломонов /виж отделна статия/ е роден през 1921 г. и е бил също журналист – завеждащ „Икономически отдел“ и зам.главен редактор на в. „Отечествен фронт“. Автор е на книгата „Процесът Адолф – Хайнц Бекерле и някои изводи от него“ /1980/. 

Жан Соломонов завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ и започва работа във в. „Вечерни новини“, а по-късно е в редколегията на в. „Народна култура“. Специализирал е в Унгария /1980-82/. Публикува свои хумористични и сатирични материали и във в. „Стършел“. През 1991 г. напуска България и се установява в гр. Лион, Франция, но пътува и в други страни.  През 2017 г. инициира  създаването на библиотека с български книги, изпратени от дарители, която носи емблематичното име „Отец Матей – Миткалото“.

Публикува свои пътеписи, разкази и статии както в български така и в чужди издания. В българския печат през последните години най-често негови творби се появяват във в. „Политика“, в. „Сега“ и в. „Десант“.

Автор е на книгата „Българското нашествие във Вилфранш. Шестнадесет години по-късно“ /2005/.