Жан Соломонов е роден на 19 юли 1956 г. в София, но коренът му е от Видин. Баба му Жанет Мордекай Пинкас е по-голяма сестра на Жул Паскин /виж отделна статия/. Баща му Изидор Соломонов е роден през 1921 г. и е бил също журналист – завеждащ “Икономически отдел” и зам.главен редактор на в. “Отечествен фронт”. Автор е на книгата “Процесът Адолф – Хайнц Бекерле и някои изводи от него” /1980/. 

Жан Соломонов завършва висшето си образование в СУ “Св. Климент Охридски” и започва работа във в. “Вечерни новини”, а по-късно е в редколегията на в. “Народна култура”. Специализирал е в Унгария /1980-82/. Публикува свои хумористични и сатирични материали и във в. “Стършел”. През 1991 г. напуска България и се установява в гр. Лион, Франция, но пътува и в други страни. В Лион отваря малка бакалничка предимно с български стоки, а през 2017 г. инициира и създаването на библиотека с български книги, изпратени от дарители, която носи емблематичното име “Отец Матей – Миткалото”.

Публикува свои пътеписи, разкази и статии както в български така и в чужди издания. В българския печат през последните години най-често негови творби се появяват във в. “Политика”, в. “Сега” и в. “Десант”.

Автор е на книгата “Българското нашествие във Вилфранш. Шестнадесет години по-късно” /2005/.