Роден е на 4 ноември 1940 г. в гр. Брегово.  Квалификация за ръководител на танцови състави получава в Школа за художествени ръководители – Пловдив. От 1968 г. е ръководител на различни танцови формации и на танцовия колектив за народни танци при читалище “Георги Бондоков” – Брегово.

Емил Нецов е лауреат и носител на медали от IV, V и VI Републикански фестивали на любителските художествени състави.