Роден е на 13 август 1947 г. в с. Салаш. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Белоградчишката гимназия. През 1973 г. завършва и висшето си образование във Философско – историческия факултет на Софийския университет, със специалности “Обща педагогика” и “История”. Има и завършена магистратура по икономика във ВИИ”Карл Маркс”.

Емил Миланов е работил като учител в гр. Брегово, щатен комсомолски работник, инспектор в отдел “Народна просвета”,  директор на Окръжен пионерски дом – Видин и инспектор в Комитета за държавен и народен контрол. След промените през 1989 г. е възпитател в Дом за деца и юноши лишени от родителски грижи и служител в отдел “Закрила на детето” в гр. Белоградчик.

Емил Миланов е публикувал статии и разкази в местния печат. Автор е на документално-публицистичната книга “Случки” и съавтор на книгата “Салаш и салашчани в миналото”/2016/.