Публицистът е краеведът Емил Миланов е роден на 13 август 1947 г. в с. Салаш. Основно образование завършва в родното си село, а средно в Белоградчишката гимназия. В младежките си години се увлича по волейбола, но по-късно става запален турист-планинар. През 1973 г. завършва  висшето си образование във Философско – историческия факултет на Софийския университет, със специалности „Обща педагогика“ и „История“. Има и завършена магистратура по икономика във Висшия икономически институт „Карл Маркс“- София.

Емил Миланов е работил като завеждащ кабинет за училищно и професионално ориентиране във Видин,  учител в гр. Брегово, щатен комсомолски работник, инспектор в отдел „Народна просвета“,  директор на Окръжен пионерски дом – Видин /1979-1983/ и инспектор в Комитета за държавен и народен контрол. След промените през 1989 г. е възпитател в Дом за деца и юноши лишени от родителски грижи и служител в отдел „Закрила на детето“ в гр. Белоградчик.

Емил Миланов е публикувал статии и разкази в местния печат. Автор е на документално – публицистичната книга „Случки“ /2006/ и съавтор на книгата „Салаш и салашчани в миналото“ /2016/. През 2022 г. излезе от печат сборникът му с разкази, случки и афоризми „Сбиротък“.