Арх. Емил Славянов Бурулянов е роден на 22 октомври 1984 г. в Бургас, но родовият му корен е от гр. Видин. Син е на арх. Славян Бурулянов /виж отделна статия/. Средното си образование Емил Бурулянов завършва в Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ в родния си град Бургас, с профил „Математика“ през 2003 г. и е приет в Университета Bduhaus във Ваймар, Германия, но се прехвърля в Университета в Малта, където през 2009 г. се дипломира като бакалавър по инженерство и архитектура. Същата година продължава обучението си в Каталунския институт по висша архитектура /IaaC/ в Барселона, Испания и през 2010 г. получава магистърската си степен по висша архитектура, с дипломен проект посветен на моста в Бургас и изкарва полугодишен стаж в архитектурно студио DNA Arguitectos. Едновременно с това става член на Камарата, а от 2011 г. и на Съюза на архитектите в България. През 2011 г. се завръща в България и започва работа в семейното архитектурно бюро „Декор Дизайн“ и като лектор във ВСУ „Черноризец Храбър“. През 2012 г. е избран за член на Комисията за международна дейност и евроинтеграция към Камарата на архитектите в България. От м. март 2020 г., след спечелен конкурс е главен архитект на община Бургас.

Автор е и на десетки статии и публикации за културното наследство, развитието на градските пространства, параметричната архитектура, дигиталните методи за проектиране и изграждане и т.н.

Арх. Емил Бурулянов, съвместно с родителите си и със свои млади колеги  има няколко иновативни проекта, реализирани предимно на територията на Бургас, а през 2016 г. печели престижната национална награда за архитектура  с проекта си „Изнесени информационни офиси – соларни дървета – Бургас“. Носител е и на наградите – 2010 г. – за соларна къща в Мадрид, 2011 г. – за експериментален подход в архитектурата – АрхиМория, 2015 г. – за сграда на годината – специалната награда в категория „Зелени сгради“ и на публиката, 2015 г. – Green Apple Dwdrd-Лондон, 2017 г. – „Бург на годината“ и наградата АРХИТЕКТОН на САБ, 2018 г. – почетен знак за постижения в иновациите на президента на Република България, 2019 г. – наградата АрхиМаг – Бургас.