Роден е на 22 октомври 1984 г. в Бургас. Син е на арх. Славян Бурулянов/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в Гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев” в родния си град, с профил “Математика” през 2003 г. и е приет в Университета Bduhaus във Ваймар, Германия, но се прехвърля в Университета в Малта, където през 2009 г. се дипломира като бакалавър по инженерство и архитектура. Същата година продължава обучението си в Каталунския институт по висша архитектура/IaaC/ в Барселона, Испания и през 2010 г. получава магистърската си степен по висша архитектура, с дипломен проект посветен на моста в Бургас и изкарва полугодишен стаж в архитектурно студио DNA Arguitectos. Едновременно с това става член на Камарата, а от 2011 г. и на Съюза на архитектите в България. През 2011 г. се завръща в България и започва работа в семейното архитектурно бюро “Декор Дизайн” и като лектор във ВСУ “Черноризец Храбър”.

Арх. Емил Бурулянов, съвместно с родителите си и със свои млади колеги  има няколко иновативни проекта, реализирани предимно на територията на Бургас, а през 2016 г. печели престижната национална награда за архитектура  с проекта си “Изнесени информационни офиси – соларни дървета – Бургас”.

От 2012 г. е член на Комисията за международна дейност и евроинтеграция към Камарата на архитектите в България.