Роден е на 5 юни 1915 г. във Видин. Син е на арх. Майер Нахман Аладжемов/виж отделна статия/. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в СУ“Св. Климент Охридски“.

Работил е като журналист, служител на Министерството на външните работи и зам. главен редактор на в. „Отечествен фронт“. През 1973 г. е зачислен за наблюдение към 6-то управление на Държавна сигурност за борба с идеологическата диверсия, за поддържане на връзки с граждани от капиталистическите страни и прояви и коментари показващи нездрави позиции. Вероятно това е причината да емигрира в Израел, където умира.