Роден е на 15 август 1930 г. във Видин. Висшето си образование завършва в СУ“Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1956 г. Дълги години е редактор в детски издания. От 1991 г. издава детския илюстрован вестник „Вяра, надежда, любов“.

Евгени Василев е автор на сборниците с разкази – „Чавдар страшен хайдутин“, „Пуловер с еленче“,  и „Покана за танц“. Негови творби са и радиопиесите  „Момчето на войводата“, „Краят на робството“, повестта „Боянка“ и др.