Роден е на 15 август 1930 г. във Видин. Висшето си образование завършва в СУ”Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология” през 1956 г. Дълги години е редактор в детски издания. От 1991 г. издава детския илюстрован вестник “Вяра, надежда, любов”.

Евгени Василев е автор на сборниците с разкази – “Чавдар страшен хайдутин”, “Пуловер с еленче”,  и “Покана за танц”. Негови творби са и радиопиесите  “Момчето на войводата”, “Краят на робството”, повестта “Боянка” и др.