Краеведът Костадин Костов – Дини е роден на 6 септември 1942 г. в с. Въртоп. Средното си образование завършва в гр. Димово. В казармата и две години след уволнението си работи като кинооператор. От 1964 г. до 1969 г. завършва висшето си образование  във Висшия ветеринарно медицински институт – София. Трудовият му стаж като ветеринарен лекар започва в с. Срацимир, преминава през с. Воднянци, гр. Тервел, гр. Криводол и приключва в с. Златен Рог /днес с. Кутово/, където работи от 1981 г. до 1994 г. Същата година открива собствена ветеринарна лаборатория и кабинет.

След дълги години изследователска и събирателска дейност през 2018 г. издава книгата „Спомени за с. Въртоп“.