Димитър Стоянов е завършил Духовната семинария в София и Санкт Петербургската духовна академия /1909/. От 1912 г. е учител в мъжката и девическата гимназии във Видин, а в периода 1928 – 1938 г. е директор на Видинската гимназия.

Бил е секретар на училищното настоятелство и инициатор за създаването на християнски културно-просветни дружества.

Димитър Стоянов е автор на статии на педагогически и религиозни теми и е автор и издател на първия пътеводител на гр. Видин /1927/.