Лекар, цигулар, журналист и писател с принос за развитието на културния живот във Видин.