Сътрудничил на много вестници.

     Автор е на две книги от поредицата „Бащино огнище“ – „Бащино огнище. Видин“ /1964/ и „Бащино огнище. Стара Загора“ /1966/.