Роден е на 6 септември 1933 г. в с. Енина, Старозагорска област. Висшето си образование завършва във Висшия инженерно-строителен институт – София, специалност “Архитектура” през 1958 г. До 1962 г. работи в Института по паметниците на културата, а  до 1993 г. е проектант и ръководител на ателие в “Главпроект”-София. След 1993 г. е на свободна практика.

Участвал е в проектирането на дейности по реставрацията и консервацията на много национални и регионални паметници на културата. Автор и съавтор е на проекти за значими обществени сгради, хотели, жилищни сгради и комплекси, музеи и паметници на почитта.

Арх. Димитър Кръстев е амтор на проекта за строителството на Партийния дом във Видин.

От 1995 г. до 2001 г. е заместник председател на УС на САБ с ресор “Творческо-професионална дейност”.