Архитект Димитър Кръстев е роден на 6 септември 1933 г. в с. Енина, Старозагорска област. Висшето си образование завършва в Държавна политехника – София, специалност „Архитектура“ през 1958 г. До 1962 г. работи в Института по паметниците на културата, а  до 1993 г. е проектант и ръководител на ателие в „Главпроект“- София. След 1993 г. е на свободна практика.

Участвал е в проектирането на дейности по реставрацията и консервацията на много национални и регионални паметници на културата. Автор и съавтор е на проекти за значими обществени сгради, хотели, жилищни сгради и комплекси, музеи и паметници на почитта.

Арх. Димитър Кръстев е бил главен архитект по градоустройствения план на Видин през 1963 г. и автор на проекта за строителството на Партийния дом във Видин /1980/ /днес Съдебна палата/.

От 1995 г. до 2001 г. е заместник председател на УС на САБ с ресор „Творческо-професионална дейност“.