Родена е през 1906 г. в с.Средогрив. Самодейна народна певица, чийто песни са намерили място в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”. Част от тях са – Остала Радка млада вдовица”, “Ябълчице, петровчице, що си толко род родила”, “Люляла е Янка” и др.