Гюргя Иванова е родена през 1906 г. в с. Средогрив, Белоградчишко. Самодейна народна певица, чийто песни са намерили място в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“. Част от тях са – „Остала Радка млада вдовица“, „Ябълчице, петровчице, що си толко род родила“, „Люляла е Янка“ и др.