Роден е във Видин през 1785г. Възрожденски писател. Работил е като драгоман в Министерството на правосъдието на Румъния, където умира през 1854г.